This is Eindhoven: Een stad die als voorloper (inter)nationaal werkt aan citymarketing.

© Kanaalzone Wandeling | De tip van Rik

Het merk Eindhoven werd online onvoldoende uitgedragen. Het was wenselijk de website op korte termijn te realiseren om de bewoners en bezoekers van Eindhoven te informeren (en bovenal te inspireren) over de stad Eindhoven en al datgene dat deze stad te bieden heeft. In de toekomst wilde Eindhoven een vaste plek bemachtigen in de top 10 van de meest innovatieve regio’s van de wereld (waarbij ze een top 3-positie in Europa nastreven). 

© Strijp-S Wandeling | De Tip van Rik

De website Thisiseindhoven.nl dient hierbij richting te geven aan de activiteiten die ontplooid worden om Eindhoven op de kaart te zetten. Binnen de website wordt met beeld en geluid de ‘vibe’ van de stad overgebracht aan de bezoeker om te informeren en bovenal te inspireren. Momenteel wordt gewerkt aan een re-design van de website. Ook wordt de huidige website uitgebreid met een platform voor talenten en start ups. Bekijk de website van This is Eindhoven.