"Meld drukte"-app brengt bezoekersdrukte in kaart

Door middel van een eenvoudige app, is het mogelijk om druktemeldingen te maken. Deze meldingen kunnen vervolgens gebruikt worden om realtime druktemeldingen te tonen op de website of op schermen “op locatie”. Het doel is om een landelijke database aan te leggen met druktemeldingen, waarmee de bezoekersdrukte in kaart gebracht kan worden.

Op dit moment is er simpelweg nog geen (landelijke) databron die kan vertellen wat de drukte is op een specifieke plaats op een specifiek tijdstip. De enige partij die dit nu kan isGoogle (met hun Google Popular Times). Google geeft deze data niet vrij, maar toont deze wel in de eigen Google Maps App. Sinds kort laten ze in ieder geval bij OV-stations een waarschuwing zien als het ergens te druk is. Ze voegen zelfs een mogelijkheid toe, om als gebruiker te melden wanneer het te druk is.

Om zelf een drukte-database (gebaseerd op actuele data) aan te leggen, zul je een heleboel bronnen aan elkaar moeten gaan knopen. Aangezien er honderden verschillende systemen zijn, die allemaal op een andere manier werken en geen uniforme data-standaard hebben is het op zijn zachtst gezegd een uitdaging om alle databronnen te combineren. Om toch een database op te bouwen, zien we mogelijkheden in een landelijke app, waarmee meldingen gedaan kunnen worden. Deze meldingen kunnen gedaan worden door cityhosts, handhaving, boswachters, of professionals op het gebied van drukte en bezoekersspreiding.

Door middel van een uniforme “Meld drukte”-app kunnen er druktemeldingen gedaan worden. Op deze manier kan er op basis van GPS-positie en tijdstip een database met drukte aangelegd worden (wanneer is het waar druk of juist rustig). Deze data kan vervolgens gebruikt worden om de actuele drukte weer te geven op de website of op schermen op locatie. Tevens kan de drukte database gebruikt worden om voorspellingen te maken voor de toekomst. Op een later moment kan deze data als databron gebruikt worden naast wifitracking, bezetting van parkeergarages en andere druktemeters om meer nauwkeurige data te genereren.

  Zodra er data wordt gegenereerd door de app, kunnen er tools gebruik van gaan maken. Een aantal voorbeelden laten we hier onder zien:

  Drukte melding op schermen in de stad

  Druktekaart in natuurgebieden

  Stoplichten in de stad

  Drukte API

  Ultiem gezien wil je de drukte-informatie via een API op kunnen vragen. 

  In theorie wil je op basis van een coordinaat (+tijdstip) de drukte status als antwoord krijgen. Op die manier kan de API door andere ontwikkelaars gebruikt worden om tools en gereedschappen mee te bouwen.

  Op dit moment zijn de plannen voor een "Meld Drukte"-app in de verkennende fase. Om deze ook daadwerkelijk te ontwikkelen willen we graag meer input vanuit de markt krijgen om te kijken of het reeel is om deze app ook te gaan bouwen. We horen daarom graag of je interesse hebt in de Drukte app (en het bijbehorende ecosysteem). Vervolgens kunnen we gezamenlijk het budget gaan bepalen en beginnen met de technische uitvoering,